Proszę czekać...
 III edycja badań opinii studentów o jakości e-usług

Ruszyła kolejna - IIIedycja badań opinii studentów o jakości e-usług uczelni wyższych w Polsce. Badania mają określić poziom satysfakcji studentów z obecnie stosowanych e-rozwiązań oraz zweryfikować istnienie związku między jakością e-usług a reputacją uczelni. Czas wypełnienia ankiety to max 3 minuty. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Link do ankiety: bit.ly/eUczelnia2020


 STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/NIU

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany NIU i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub NIU oraz krótko opisać problem.


 Bezpieczeństwo danych

Dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zawsze logując się do systemu pamiętaj o:

1. Logowaniu się tylko wówczas, gdy połączenie jest szyfrowane - świadczy o tym kłódka wyświetlana na dolnym pasku przeglądarki oraz adres strony zaczynający się od https.

2. Nikomu nie udostępniaj swojego loginu i hasła. Staraj się też, by Twoje hasło było odpowiednio złożone np. zawierało co najmniej 1 znak specjalny i 1 cyfrę. Pamiętaj również o okresowej zmianie swojego hasła.

3. Po zakończeniu pracy w systemie/aplikacji zawsze klikaj opcję "Wyloguj się".

4. Nigdy nie ustawiaj opcji, by witryna/przeglądarka zapamiętywała Twoje hasło.


 WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia NIU/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


 ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- portret nie może sięgać poniżej pachy;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.


Ładowanie zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane -> edycja.
SGGW - Wirtualny dziekanat