Proszę czekać...
 
 STUDENT - ważna informacja

Numer UID to nie jest to samo co numer ALBUMU. Numer UID jest to numer, którym logują się Państwo tylko i wyłącznie do Wirtualnego Dziekanatu (eHMS). 

Do utworzenia/aktywowania Studenckiego Konta pocztowego oraz usługi MS-Teams należy posłużyć się numerem ALBUMU.


 STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/UID

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany UID i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub UID oraz krótko opisać problem.


 Wystartuj ze swoją KARIERĄ już dziś!!! Weź udział w nowym PROJEKCIE Biura Karier SGGW!!!

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych do wzięcia udziału w nowym projekcie SUKCES z NATURY. Dzięki udziałowi w projekcie studenci naszej uczelni będą mogli BEZPŁATNIE skorzystać z wielu form wsparcia doradczego, m.in.: konsultacji z DORADCĄ ZAWODOWYM, badania on-line TESTem ZINTEGROWANEJ OSOBOWOŚCI, WARSZTATÓW: z identyfikacji i opracowania ścieżki rozwoju, dotyczących rozwoju kompetencji miękkich, dotyczących prowadzenia własnej działalności, coachingu i mentoringu.
Aby poznać szczegóły i wziąć udział w projekcie wejdź na stronę www.sukcesznatury.sggw.pl  zapoznaj się ze szczegółami i ciesz się z rozwoju swojej KARIERY!!!


 Informacje nt wdrożenia usługi Ms Teams dla studentów SGGW

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w SGGW została uruchomiona centralnie zarządzana usługa Microsoft Teams z pakietu Microsoft Office 365. Usługa ta umożliwai zdaln uczestnictwo w zajęciach.

Szczegółowa instrukcja korzystania z usługI Microsoft Teams jest dostępna po zalogoeaniu do Wirtualnego dziekanatu w zakładce "Ogłoszenia".


 WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia UID/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


 ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- portret nie może sięgać poniżej pachy;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.


Ładowanie zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane -> edycja.
SGGW - Wirtualny dziekanat